simple site templates

Interešu izglītība
Interešu izglītības programmas :
Kultūrizglītība, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla,
Keramika,
Netradicionālie rokdarbi,
Kombinētie rokdarbi,
Dzīves ziņa,
Mazpulks,
Kokapstrāde,
Florbols,
Vokālais ansamblis,
Robotika
Interešu izglītības pulciņu stundu skaits nedēļā
Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki 2018./2019. mācību gadā

© irlavasskola.lv 2019 Visas tiesības aizsargātas