online site builder

© irlavasskola.lv 2020/2021 Visas tiesības aizsargātas

Pirmskolas izglītības iestāde
"Cīrulītis"

Vaski, Irlavas pagasta,
Tukuma novadā, LV-3137,
Tālr.: +371 62303833
Mob. tālr.: +371 26559884
E-pasts: irlavasskola@tukums.lv
Mājas lapa: www.irlavasskola.lv
Pirmskolas izglītības iestāde 
„Ķausis” Lestenes bērnu dienas centrs

„Saules”, Lestenes pagasts,
Tukuma novads LV-3146,
Tālr.: +371 62303833
Mob. tālr.: +371 26559884
E-pasts: irlavasskola@tukums.lv
Mājas lapa: www.irlavasskola.lv
Jaunumi bērudārzā

Cīrulītis

Vaski, Irlavas pagasts

Tukuma novads, LV-3137

Ķausis

„Saules”, Lestenes pagasts,

Tukuma novads, LV-3146 

© irlavasskola.lv 2020 Visas tiesības aizsargātas