free css templates


Irlavas pamatskola

Mobirise

Irlavas pamatskola
(Ar 2018. gada 31. augustu Tukuma novada pašvaldības padotībā esošā Irlavas vidusskola tika reorganizēta par Irlavas pamatskolu - lasīt vairāk)
Reģ. Nr. 90001637043
Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137
Swedbank AS, LV23HABA0551027545275
Tālr.: +371 62303833
Mob. tālr.: +371 26559884
E-pasts: irlavasskola@tukums.lv
Mājas lapa: www.irlavasskola.lv
Soc tīkli: facebook.com/Irlavas-skola

Pedagogi:
Pedagogu saraksts

Izglītības programmas:
pamatizglītības programmu, kods 2101 11 11;
pamatizglītības pedagoģiskās korekcijasizglītības programmu, kods 2101 18 11;
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
2101 56 11;
vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11.

Mobirise
Izglītība ir ceļš uz nākotni

© irlavasskola.lv 2020/2021 Visas tiesības aizsargātas